Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością


Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

23 maja 2014r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące problemu niepełnosprawności. Warsztaty prowadziły panie dr Sylwia Wrona oraz dr Ilona Fajfer – Kruczek, pracujące na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W trakcie spotkania z uczniami klas 4 – 6 przybliżyły dzieciom problemy i trudności osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dzięki atrakcyjnej formie zajęć, nasi uczniowie mogli poczuć z jakimi przeszkodami w codziennym życiu i w nauce borykają się osoby niepełnosprawne. Ponadto dzieci poznały przyrządy i pomoce ułatwiające funkcjonowanie i edukację osób niepełnosprawnych.

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w spotkaniu z p. Piotrem Ryszką – przewodniczącym cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Prowadzący zapoznał dzieci z podstawowymi informacjami na temat choroby, zaprezentował także ćwiczenia umożliwiające utrzymywanie sprawności chorym.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dnia 5 maja 2011r. w naszej szkole rozpoczęły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji dwie klasy integracyjne, 3a i 5a wyszły w ramach zajęć na Rynek, aby wziąć udział w plenerowym malowaniu pod hasłem: „Ciesz się z nami, maluj z nami”. Nauczyciele wspomnianych wcześniej klas mogą być dumni z rysunków swoich podopiecznych.

W piątek 6 maja w naszej szkole miał miejsce koncert uczniów ze szkoły muzycznej. Występowały również dzieci z naszej szkoły .Uczniowie obejrzeli prezentację ukazującą problemy osób niepełnosprawnych, wysłuchali utworów muzyki klasycznej . Oprawę plastyczną uroczystości stanowiły plakaty wykonane przez zespoły klasowe na konkurs pod hasłem „Warto być razem”. Uczniowie klasy 5 a przygotowali mini wystawę prac wykonanych przez artystów niepełnosprawnych. Dla wszystkich młodych osób obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną były lekcją tolerancji i szacunku do innych ludzi.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek