Pamięć 81


Baner Pamięć 81

W dniu 30 września nasza szkoła przystąpiła do projektu „1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

W dniu 30 września nasza szkoła przystąpiła do projektu „1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kW ramach bloku tematycznego szkolne miejsce historyczno-patriotyczne „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY”

Zapoznanie się uczniów z wystawą poświęconą wydarzeniom stanu wojennego w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”

W ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!” uczniowie klas 7 i 8 obejrzeli film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.)

Podczas lekcji historii uczniowie kl.8b analizowali teksty źródłowe, poświęcone tematyce stanu wojennego.

Pokaz multimedialnej wystawy Stan Wojenny 1981-83 zorganizowanej dla uczniów klas 7 i 8.

Zwiedzanie wystawy IPN-u „Pamięć 81”

„Stan wojenny w pudełku”- prace klasy 8b

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek