Pracownicy


Dyrekcja

mgr Renata Halama-Ernst funkcję dyrektora pełni od 1 września 2021 r.
mgr Anna Gańczarczyk wicedyrektor szkoły od 1 września 2022r.

Nauczyciele

Język polski

Katarzyna Frydrychowicz
Julia Lipińska
Ewelina Pisarek
Anita Sznajder
Anna Szarzec

Matematyka

Dominika Sojka
Katarzyna Szczypka
Martyna Górniak

Język angielski

Liliana Binek
Anna Skorupa
Joanna Lipa
Klaudia Sikora
Jarosław Bilan
Małgorzata Pilorz

Edukacja wczesnoszkolna

1a Aleksandra Hliśnikowska
1b Klaudia Jaworska
2a Adrianna Macura
2b Mariola Cieślar
2c Karolina Kavoura
3a Magdalena Kusek-Pagieła
3b Anna Morawska
3c Dorota Talaga
Anna Gańczarczyk
Joanna Lipa
Magdalena Dziedzic
Małgorzata Pilorz
Renata Górnik
Liliana Binek

Nauczyciele wspierający

1a Maja Szczotkarz
2a Nina Wołos
3a Lucyna Szewczyk
4a Liliana Binek, Malwina Kania, Paulina Fuczyło wych, Bożena Harwot-Podżorska
5a Elżbieta Prawdzik + wych
6a Walek Jadwiga +wych
7a Beata Gorewoda + wych
8a Aleksandra Broda + wych
8b Marek Cekiera + wych

Przyroda
Gabriela Waliczek

Biologia
Aleksandra Broda

Geografia

Gabriela Waliczek

Chemia

Adrianna Galeja

Fizyka

Adrianna Galeja
Krzysztof Ociepka

Historia
Joanna Malinowska-Walichrad
Dorota Balcar

Język niemiecki

Magdalena Martynek

Muzyka

Gabriela Mikrut

Plastyka

Katarzyna Frydrychowicz
Karolina Kavoura

Zajęcia techniczne

Jadwiga Walek

Religia

Bożena Harwot – Podżorska
Elżbieta Wajdzik
Danuta Zoń
Andrzej Wołpiuk

WDŻ

Katarzyna Frydrychowicz
Renata Halama-Ernst
Aleksandra Broda

Doradztwo zawodowe

Agnieszka Kłosowska

WOS

Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik

Etyka

Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik

Informatyka

Adam Rakus
Magdalena Dziedzic

Wychowanie fizyczne

Bożena Tomaszek
Janina Hajek
Paulina Fuczyło
Grzegorz Wanat
Marek Cekiera
Magdalena Dziedzic
Adam Rakus
Dominika Sojka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Marek Cekiera

Biblioteka

Agnieszka Chromik
Anna Szarzec

Świetlica

Beata Raszka
Agnieszka Banasik
Agnieszka Gawlas
Agnieszka Kłosowska

Szkolni Specjaliści

Pedagog

Gabriela Kożdoń

Psycholog

Martyna Szkutek

Logopeda

Anna Wójtowicz-Herma
Maja Szczotkarz

Terapia pedagogiczna

Klaudia Jaworska
Julia Lipińska
Dorota Talaga
Małgorzata Pilorz
Maja Szczotkarz
Lucyna Szewczyk
Adriana Macura
Jadwiga Walek
Magdalena Dziedzic
Magdalena Kusek – Pagieła

Oligofrenopedagodzy

Aleksandra Broda
Mariola Cieślar
Lucyna Szewczyk
Beata Gorewoda
Aleksandra Hliśnikowska
Jadwiga Walek
Elżbieta Prawdzik
Magdalena Kusek – Pagieła
Ewelina Pisarek
Janina Hajek
Gabriela Kożdoń
Nina Wołos
Joanna Malinowska – Walichrad
Magdalena Dziedzic
Adriana Macura
Joanna Lipa
Renata Górnik
Liliana Binek
Karolina Kavoura
Paulina Fuczyło

Surdopedagog

Maja Szczotkarz
Magdalena Kusek – Pagieła
Aleksandra Broda

Tyflopedagodzy

Adriana Macura
Elżbieta Prawdzik

Rewalidacja ruchowa

Bożena Tomaszek
Paulina Fuczyło
Renata Górnik
Anna Gańczarczyk

Specjaliści w diagnozowaniu i terapii autyzmu

Karolina Kavoura
Beata Gorewoda
Renata Górnik
Dorota Balcar

Pracownicy Administracji

Sekretarz szkoły

Dorota Różycka

Główna księgowa

Honorata Ochodek

Podinspektor ds. płac

Edyta Madecka

Kierownik gospodarczy

Honorata Bodera

Intendentka

Barbara Michałek

Pracownicy obsługi

Dozorca

Leszek Gach

Kucharka

Mariola Sobek

Pomoc kuchenna

Marzena Dębińska
Agnieszka Kopieczek
Barbara Suchanek
Krystyna Wierońska

Panie Sprzątaczki

Wanda Szczotkarz
Izabela Dziadek
Edyta Bliźniuk

Pomoc nauczyciela

Elżbieta Braun

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek