Obiady odpłatność


Informacja:

Odpłatność za obiady 4,5zł za dzień.

W tytule przelewu proszę obowiązkowo  wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Nr konta bankowego 62 1050 1083 1000 0023 0260 4851

Proszę  o terminowość wpłat.

Zasady wnoszenia opłat i dokonywania zwrotów dostępne są na stronie szkoły   w zakładce:  Dla Rodziców/ Stołówka

Dla przypomnienia:

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie przyjmuje tylko i wyłącznie intendent szkoły.  Wychowawca klasy  nie ma takiego obowiązku .

Proszę o przesyłanie wiadomości  do intendenta poprzez dziennik elektroniczny  ( Barbara Michałek) lub  e-mailem  intendent@sp3cieszyn.pl lub

ewentualnie telefonicznie/sms  pod nr tel.785187003  w godzianch 6.30-14.00.

W pierwszym dniu nieobecności dziecka nie odliczamy  opłaty, po obiad można zgłosić się do kuchni w godzinach 11.30-13.00 z własnym pojemnikiem.

Możliwosć zabrania obiadu do domu jest tylko w pierwszym dniu nieobecności, w kolejnych dniach zgłoszonej nieobecności odliczamy już opłatę.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek