Poznaj Polskę


Logo Poznaj Polskę

Informujemy, że mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji i Nauki Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie otrzymała dofinansowanie do organizacji wycieczki w ramach ogólnopolskiego projektu „Poznaj Polskę” w łącznej kwocie 15 000 zł . Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie szkół i umożliwienie uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego uczniów poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki : https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Za pozyskane środki dofinansowana zostanie trzydniowa wycieczka do Warszawy , na którą udają się klasy ósme naszej szkoły

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek