Historia szkoły


Historia szkoły

Decyzja o rozpoczęciu budowy została podjęta, kiedy liczba mieszkańców przedmieścia Cieszyna osiągnęła 2000 osób. Prace budowlane rozpoczęto w 1958 roku, by już 13 listopada 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 340 uczniów w 9 oddziałach. Kadra pedagogiczna to 8 nauczycieli i dyrektor.

Była to wówczas chyba najpiękniejsza i najnowocześniejsza szkoła w Cieszynie. Wszystkich: nauczycieli, rodziców, dzieci i zaproszonych gości zachwyciło jej wnętrze: jasne, przestronne, klasy wyposażone w nowe sprzęty, duża sala gimnastyczna.

Historia szkoły

Obowiązkowy strój – fartuszek z białym kołnierzykiem, dawne ławki i klasy liczące mnóstwo uczniów – tak kiedyś było.

Historia szkoły

W roku 1966 z okazji obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego szkoła nasza gościła przedstawicieli ówczesnych władz wojewódzkich i delegację z Czechosłowacji. Przed budynkiem zasadzono wówczas drzewka symbolizujące przyjaźń naszych narodów.

Historia szkoły

Jedno z tych drzew zasadził przyszły I sekretarz KC PZPR – Edward Gierek. Dziś są to piękne, smukłe modrzewie. Pomiędzy nimi spoczywa kamień upamiętniający to wydarzenie.

Historia szkoły

Z biegiem lat wzrastała liczba dzieci. W szkole budowanej z myślą o 400 – 450 uczniach w 1985 roku uczyło się w 32 oddziałach ok. 900 uczniów. Wszyscy wiemy, że nad poprawnym i coraz lepszym funkcjonowaniem placówki czuwa dyrekcja. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora – mgr Romana Walichrada w 1991 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły.

Historia szkoły

Sprawnie prowadzone prace budowlane umożliwiły otwarcie 6 nowych sal lekcyjnych oraz małej sali gimnastycznej. Uroczystość otwarcia miała miejsce 18 lutego 1993 roku. Dodatkowe klasopracownie przyczyniły się do poprawy warunków nauczania, gdyż do tej pory lekcje kończyły się o godz. 17.10 a niekiedy 18.00.

Historia szkoły

1 września 1998 roku pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę dyrektora Romana Walichrada.

Historia szkoły

Kierowanie szkołą przejęła mgr Janina Boruta

Historia szkoły

Janina Boruta funkcję dyrektora pełniła od 1.09.1998 r. do 31.08.2010 r.

Historia szkoły

Mariola Lapczyk funkcję dyrektora pełni od 1 września 2010 roku.

Historia szkoły

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek