Rada Rodziców


Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr konta:

37 1020 1390 0000 6902 0548 1496 PKO BP SA 1 Oddział w Cieszynie

Skład Rady Rodziców:

Agnieszka Strzałkowska – przewodnicząca

Gabriela Szlauer – zastępczyni przewodniczącej

Iwona Kurzyca – księgowa

Paulina Bielesz – sekretarka

Olga Bajak – członkini

Patrycja Rasińska – członkini

Marcelina Gadowska – członkini

Janusz Ligocki – członek

Dominika Baszczyńska – członkini

Emmanuel Olszar – członek

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek