Dla kandydatów


Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbędą się za pomocą systemu elektronicznego na stronie:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/cieszyn

w terminie 21 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 06 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00

Jeżeli rodzic/prawny opiekun chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz – ZGŁOSZENIE – dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej. Dokumenty muszą być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata.

W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym na czas nauki w szkole podstawowej – proszeni są o wypełnienie wniosku w wersji papierowej i złożenie go w szkole.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 25.04.2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania – 24.04.2022 r. – 29.04.2022 r. do godz. 15:00
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych – 06.05.2022 r.

Rekrutacja uzupełniająca:

10.05.2022 r. -18.05.2022 r., do godz. 15:00 – rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego
02.06.2022 r. – publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
02.06.2022 r. – 08.06.2022 r., do godz. 15:00 – potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica w placówce zakwalifikowania
10.06.2022 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w naborze uzupełniającym

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek