Trzydziestolecie


Trzydziestolecie foto

XXX lat…, 30 lat…, trzydzieści lat…

Szkoła istnieje już 30 lat. Z wyboru Rady Pedagogicznej dyrektorem jest mgr Roman Walichrad. Funkcję wicedyrektorów pełnią: mgr Irena Bubik oraz mgr Irena Lazar. Szkoła liczy 32 oddziały w tym dwie „0”. Zatrudnionych jest 60 nauczycieli (w tym 7 na urlopach wychowawczych).

Program:

  1. Akademia okolicznościowa – godz. 11.00
  2. Obiad – godz. 12.30
  3. Krąg Korczakowski – godz. 13.00
  4. Zakończenie obrad, zwiedzanie wystaw, kroniki.

W dniu 13 listopada 1990 roku w 30 lat od otwarcia szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu. W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht, władze oświatowe, emerytowani nauczyciele, którzy rozpoczynali tu prace 30 lat temu, Korczakowcy przybyli z trzech województw (bielskie, katowickie, opolskie), Komitet Rodzicielski, grono pedagogiczne oraz młodzież.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się akademia, którą przygotowały kol. Jolanta Zawadzka, Marta Nikiel, Urszula Samlik, Wanda Niemczyk. Do akademii włączyły się czynnie katechetka religii ewangelickiej z pieśnią żydowską „Hevenu Schalom alechem” oraz nauczycielka j. angielskiego z pieśnią „We shall over come”. Całość programu słowno-muzycznego zajęła czasowo godzinę. Akademia była filmowana przez TV Katowice a fragmenty można było zobaczyć w audycji „Aktualności” w dniu 14. 11. 1990r.

Nadeszło wiele życzeń pod adresem szkoły jubilatki, a ksiądz proboszcz parafii Cieszyn-Mnisztwo podarował dla biblioteki szkolnej 5 egzemplarzy nowego wydawnictwa o Januszu Korczaku napisanego piórem księdza Janusza Tarnowskiego. Imprezami towarzyszącymi były: warty honorowe przy pomniku J. Korczaka, wystawy prac uczniów – plastyczne, prac ręcznych oraz wystawy osiągnięc szkoły – dyplomy, puchary.

Wiersze napisane przez uczennice naszej szkoły z okazji trzydziestolecia.

Moja szkoła

30 lat minęło jak jeden dzień
Jak podmuch wiatru, jak ptaka cień
Dziś każdy uczeń o tym wie
iż szkoła nasza starzeje się
Lecz mimo jednak Twych lat
Tylko szczęścia życzy Ci uczniowski świat.
Bowiem Ty jak czuła matka
Dbasz o wszystkich do ostatka.

Sylwia Raszka 8a

Wspomnienie

Do naszej szkoły przed wielu laty z uśmiechem rodzice szli
i tak jak my składali jej kwiaty
z uroczystych dni.
I jak mój ojciec, tak moja mama
wspomina z łezką w oku, spędzone
tak mówi sama
tylko radosne dni w roku.

Ewa Gaś, Asia Haltof 8d

Janusz Korczak kochał dzieci
Ich mały słodki świat
Ten dzień poświęćmy ich pamięci
O Korczaku mówmy brat.

Sylwia Raszka, Ola Tomiczek 8a

Szkoła – Twój wierny przyjaciel
Szkoła – radość i łzy
Szkoła – Twój nauczyciel
Uszanuj ją więc i Ty.

Gaś Klaudia 8a

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek