Smog i efekt cieplarniany


Smog i efekt cieplarniany

W ramach bloku tematycznego poświęconemu zanieczyszczeniu powietrza i jego skutkom nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili szereg lekcji poświęconych temu tematowi. Proces powstawania smogu i co za tym idzie efektu cieplarnianego oraz jego wpływu na życie na ziemi omawiany w języku obcym okazał się zagadnieniem trudnym i wymagającym.

Nauczyciele musieli stworzyć zatem bazę własnych pomocy dydaktycznych i ćwiczeń językowych oraz poszukać nieszablonowych źródeł wiedzy. Efektem tej pracy był film nagrany w roku szkolnym 2018/2019 przez uczniów klasy 5c pt. „SMOG”:

Edukacyjny film o SMOGU

Lekcje języka angielskiego poświęcone zanieczyszczeniu powietrza:

W kolejnym roku szkolnym wszystkie klasy w naszej szkole od pierwszej do ósmej w ramach

lekcji wychowawczych lub nauczania zintegrowanego obejrzały film „SMOG” nagrany

przez naszych uczniów, omówiły ze swoimi nauczycielami ważne zagadnienia poruszane w filmie a następnie zagrały w autorską grę online Kahoot pt. „Smog” stworzoną przez koordynatora projektu panią Klaudię Sikora. W efekcie tych działań klasa 1c pod przewodnictwem wychowawcy pani Karoliny Kavoury stworzyła wystawę prac plastycznych poświęconych temu tematowi:

Uczniowie klas siódmych na lekcjach chemii z panią Joanną Ożga szczegółowo omawiali przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza prowadzącego do powstawania smogu oraz efektu cieplarnianego. W wyniku tych lekcji uczniowie przygotowali szereg prezentacji na ten temat

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka

Adres:

ul. gen. J. Hallera 8

43-400 Cieszyn

Dane kontaktowe:

tel. stacjonarny: 33 852 01 68

tel. sekretariat: 785 187 004

tel. intendent: 785 187 003

email: sekretariat@sp3cieszyn.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek