Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka w Cieszynie

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Cieszynie nr konta:

37 1020 1390 0000 6902 0548 1496 PKO BP SA 1 Oddział w CieszynieSKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Olga Bajak

Zastępca: Patrycja Rasińska

Skarbnik: Marta Sembol

Sekretarz: Justyna Jendrysek-Dawid

Członek: Sylwia Borkowy

Członek: Magdalena Glos

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor