Zachowanie

sprawdź

Religia ewangelicka

podstawa programowa

program nauczania

zasady oceniania

Religia katolicka

klasa 1.

klasa 2.

klasa 3.

klasa 4.

klasa 5.

klasa 6.

klasa 7.

klasa 8.

Etyka

sprawdź

Muzyka

sprawdź

Historia

klasa 4.

klasa 5.

klasa 6.

klasa 7.

klasa 8

WOS

sprawdź

Informatyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Matematyka

klasy 4-8

Fizyka

klasa 7

klasa 8

Język angielski

zasady oceniania

przedmiotowy system oceniania

Język niemiecki

sprawdź

Język polski

wymagania

Technika

sprawdź

Plastyka

sprawdź

EDB

klasa 8

rozkład materiału

Geografia

wymagania

Przyroda

sprawdź

Chemia

klasa 7

klasa 8

Biologia

klasa 7

klasa 7

W-F

klasa 4-8

E. wczesnoszkolna 1

kryteria

plan

E. wczesnoszkolna 2

kryteria

plan

E. wczesnoszkolna 3

kryteria

plan