Cieszyński Informatyczny System Oświatowy

W dniu 6 stycznia 2009 roku Gmina Cieszyn podpisała z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „CISO – Cieszyński Informatyczny System Oświatowy”, tym samym pieczętując proces aplikacji o środki europejskie na jego realizację. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013.

Projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie oświatą opartego o sieć Internet, w skład którego wejdzie specjalistyczne oprogramowanie, sprzęt komputerowy, system aplikacji oraz portal edukacyjny do obsługi oświaty w Cieszynie.
Praca z wszystkimi aplikacjami, składowymi systemu będzie możliwa dzięki Portalowi Edukacyjnemu(PE).Portal Edukacyjny pozwoli na uruchamianie on-line wszystkich aplikacji składających się na system.


W Portalu zostaną wyodrębnione dwie części:

Zastosowanie systemu pozwoli na pełne, szybkie i rzetelne, dwustronne przekazywanie danych mających zasadniczy wpływ na właściwe zarządzanie oświatą. Posługiwanie się zintegrowanym systemem zarządzania oświatą przede wszystkim usprawni komunikację pomiędzy organem prowadzącym, a podległymi placówkami (6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 11 przedszkoli).

Dodatkowo dostępne będą następujące elementy systemu: System planowania i analiz budżetowych, Moduł planowania lekcji (szkoły), Droga edukacyjna ucznia, Nabór (przedszkola), Finanse, Kadry, Płace. Usprawnią one pracę zarówno Wydziału Edukacji i Kultury, jak i cieszyńskich placówek w dziedzinie zarządzania oświatą, pracy w placówkach i komunikacji z nimi ze strony Wydziału oraz petentów z zewnątrz.

Cele projektu:

Całkowite wydatki projektu wynoszą 1.522 934 złotych, z czego 85% to dofinansowanie unijne. Planowana realizacja projektu obejmuje okres od stycznia 2009 roku do kwietnia 2010.