Nazwa projektu: Projekt unijny Erasmus Plus Współpraca na Rzecz Wymiany Dobrych Praktyk w Zakresie Edukacji Szkolnej.

Czas trwania: 2018 - 2021

Tytuł projektu: „The Key to Sustainable Future” – „Klucz do zrównoważonej przyszłości”

Nasza szkoła pełni rolę koordynatora projektu.

Ideą projektu jest to, by szkoły uczyły się od siebie nawzajem szczególny akcent kładąc na rozwój kompetencji kluczowych takich jak komunikacja w języku obcym oraz kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. W ramach projektu prowadzonych jest szereg innowacyjnych zajęć edukacyjnych szczególnie z zakresu nauczania języka angielskiego, odbywają się wspólne czaty online pomiędzy uczniami szkół partnerskich oraz zajęcia propagujące proekologiczne postawy np. zdrowy tryb życia, znaczenie aktywności fizycznej, przyczyny powstawania oraz sposoby walki ze smogiem. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań projektowych jest ich tematyka dotycząca ochrony naszej planety jako naszego wspólnego domu. Istotnym elementem projektu są wizyty partnerskie nauczycieli oraz uczniów.

Temat przewodni wszystkich działań – szeroko rozumiana ekologia: