W dniu 30 września nasza szkoła przystąpiła do projektu "1981 Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie"

W ramach bloku tematycznego szkolne miejsce historyczno-patriotyczne "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - 13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY"

Zapoznanie się uczniów z wystawą poświęconą wydarzeniom stanu wojennego w ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!"

W ramach projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka dalej mówią kamienie -13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY!" uczniowie klas 7 i 8 obejrzeli film dokumentalny, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek "Solidarności" - kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. - 22 lipca 1983r.)

Podczas lekcji historii uczniowie kl.8b analizowali teksty źródłowe, poświęcone tematyce stanu wojennego.

analiza
3 zdjęcia

Pokaz multimedialnej wystawy Stan Wojenny 1981-83 zorganizowanej dla uczniów klas 7 i 8.

pokaz
7 zdjęć

Zwiedzanie wystawy IPN-u "Pamięć 81"

"Stan wojenny w pudełki"- prace klasy 8b

pokaz
5 zdjęć