Szkoła z klasąZdobyta sprawność LEGO

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka

ul. gen. J. Hallera 8, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie,
tel/fax 33 852
0168,
email: sekretariat@sp3cieszyn.pl