allTeachers
Język polski:

Katarzyna Frydrychowicz
Julia Lipińska
Ewelina Pisarek
Edyta Bogdan
Anita Sznajder
Papkala Kamila


Matematyka:

Dominika Sojka
Katarzyna Szczypka
Martyna Górniak


Język angielski:

Liliana Binek
Anna Skorupa
Joanna Lipa
Klaudia Sikora
Jarosław Bilan
Małgorzata Pilorz


Edukacja wczesnoszkolna:

1a Magdalena Kusek-Pagieła
1b Anna Morawska
1c Dorota Talaga
2a Aleksandra Hliśnikowska
2b Renata Sosin
2c Beata Śliż
3a Ewa Gajewska
3b Mariola Cieślar
3c Karolina Kavoura


Nauczyciele wspierający:

1a Lucyna Szewczyk
2a Maja Szczotkarz
3a Weronika Danelczyk-Gogółka
4a Jadwiga Walek + wych.
5a Beata Gorewoda +wych.
6a Aleksandra Broda + wych.
6b Marek Cekiera + wych.
7a Adriana Macura + wych.
8a Magdalena Dulęba + wych.
8b Katarzyna Kisiała + wych


Przyroda:

Joanna Ożga
Gabriela Waliczek

Biologia:

Joanna Ożga
Aleksandra Broda

Geografia:

Gabriela Waliczek

Chemia:

Joanna Ożga

Fizyka:

Joanna Matuszny


Historia:

Renata Glajcar
Joanna Malinowska-Walichrad

Język niemiecki:

Magdalena Martynek
Danuta Molenda

Muzyka:

Gabriela Mikrut,
Edyta Bogdan


Plastyka:

Katarzyna Frydrychowicz

Zajęcia techniczne:

Jadwiga Walek

Religia:

Bożena Harwot - Podżorska
Elżbieta Wajdzik
Danuta Zoń
Joanna Nawrocka


WDŻ:

Katarzyna Frydrychowicz
Renata Halama-Ernst

Doradztwo zawodowe

Gabriela Kożdoń

WOS

Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik

Etyka:

Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik


Zajęcia komputerowe:

Adam Rakus
Beata Śliż
Katarzyna Szczypka

Wychowanie fizyczne:

Bożena Tomaszek
Janina Hajek
Paulina Fuczyło
Grzegorz Wanat
Marek Cekiera

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Marek Cekiera


Biblioteka

Agnieszka Chromik
Kamila Papkala

ŚWIETLICA

Beata Raszka
Monika Krużołek
Marian Zaleski
Karolina Kavoura
Klaudia Jaworska
Tomasz Orzyszek
Agnieszka Gawlas

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor