Konferencja w Wodzisławiu Śląskim


"Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych"

Referaty przedstawiły: mgr Joanna Henszel oraz mgr Renata Sosin

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor