Numery telefonów do kontaktu ze szkołą

785187004 - sekretariat

785187002 785187003 - intendent

  

  Podwójne złoto!    
  Zapraszamy do konkursu >>>
  Międzynarodowy Dzień Kropki w klasie 2C i 3A >>>  
Straż Miejska
  Gabinety Stomatologiczne >>>  
  Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii >>>
zał. >>>
 
  Zarządzenie w sprawie regulaminów >>>
świetlica szkolna >>>
stołówka >>>
przerwy >>>
 
  Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji przerw i bezpieczeństwa w czasie ich trwania >>>  
  Informacja dla uczniów >>>  
  Rozpoczęcie roku szkolnego – uczniowie wchodzą do szkoły dwoma wejściami według harmonogramu. Prosimy przychodzić na 10 minut przed wyznaczoną godziną.  

godz. 8.00

Wejście główne: 1 a, 2 a, 2 c, 3 b, 5a

wejście boczne: 5 b, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d

godz. 9.00

wejście główne: 1b, 3 a, 3 c, 7 a

wejście boczne: 7 b, 7 c, 7 d

 

godz. 10.00:

wejście główne: 1 c, 8 a

wejście boczne 8 b, 8 c

godz. 10.30

wejście główne 2 b

godz. 11.00

wejście główne – 4 a

godz. 12.00

wejście główne – 4 b

godz. 13.00

wejście główne - 4 c

  Informacja dla Rodziców >>>  
  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września >>>  
  List Ministra Edukacji Narodowej >>>  
   
  Listy klas pierwszych
1A, 1B, 1C
 
10 zasad bezpieczeństwa
 

Uwaga!

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas pierwszych.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną dyrekcja szkoły podjęła decyzję o zmianie sposobu organizacji spotkań z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Spotkania odbędą się oddzielenie dla każdego oddziału.

klasa 1 a – 24.08. g. 16.00 sala gimnastyczna

klasa 1 b -  25.08. g. 16.00 sala gimnastyczna

klasa 1 c -  26.08. g. 16.00 sala gimnastyczna

Listy uczniów zapisanych do poszczególnych klas zostaną podane po 15 sierpnia 2020 r na stronie internetowej szkoły oraz wywieszone na drzwiach wejściowych.

Przypominamy, że na terenie szkoły istnieje obowiązek zasłaniania ust, prosimy, żeby w spotkaniach uczestniczył jeden rodzic.

Za zmianę przepraszamy, Dyrekcja Szkoły

 
 

Ogłoszenie dla Rodziców uczniów klas pierwszych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi informuje, że dnia 26. 08. 2020 r. o godzinie 17.00 na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Prosimy, ze względu na sytuację epidemiologiczną, żeby w zebraniu uczestniczył tylko jeden z rodziców.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja szkoły i wychowawczynie