NAJLEPSZY CZAS SPĘDZASZ Z RODZINĄ?

LUBISZ UWIECZNIAĆ TE CHWILE?

     
 

OGŁASZAMY KONKURS FOTOGRAFICZNY

PT. „MÓJ CZAS Z RODZINĄ”

 

KTO? UCZNIOWIE WSZYSTKICH KLAS NASZEJ SZKOŁY

CO? ZDJĘCIE (OD 1 DO 3) PRZEDSTAWIAJĄCE TO, JAK SPEDZACIE RODZINNIE WOLNY CZAS

JAK? ZDJĘCIA WYWOŁANE W FORMACIE A4

KIEDY? PRACE ODDAWANE W SEKRETARIACIE DO 20 MAJA 2014.

     
     
  POCHWAL SIĘ SWOJĄ RODZINĄ I ZOSTAŃ MISTRZEM FOTOGRAFII  
     
     
  Regulamin Konkursu Fotograficznego „Mój czas z rodziną”:  (wróć)

 

  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Mój czas z rodziną”, zwanego dalej „konkursem” jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie.

  2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie.

  3. Przedmiotem konkursu jest zdjęcie lub kolaż zdjęć (maksymalnie 3) przedstawiające różne formy rodzinnego spędzania czasu.

  4. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach wiekowych: I Klasy 1-3, II Klasy 4-6

  5. Do konkursu przyjęte zostaną wyłącznie zdjęcia wywołane, w formacie co najmniej A4. Zdjęcia na nośnikach cyfrowych nie będą rozpatrywane.

  6. Prace należy oddać w sekretariacie szkoły do 20 maja 2014r. Każde zdjęcie powinno być podpisane (imię i nazwisko autora, klasa) oraz opatrzone krótkim komentarzem autora umieszczonym na osobnej kartce i podpisanym imieniem i nazwiskiem.

  7. Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 31 maja przez Jury wybrane przez Radę Rodziców.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo wystawienia prac w Szkole oraz ewentualnego zatrzymania części prac na własność.

  9. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgodą na upublicznienie zgłoszonych zdjęć.