ARTYŚCI PRZEDSTAWIAJĄ...

  14.05.2014r.
„Jak o siebie dbać, by chorobie się nie dać”
 >>>
10.03.2014r.
Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych >>>
 
  13 i 14.11.2013r.
przedstawienie teatralne
„Przepis na szkołę” >>>