OKIEM PEDAGOGA SZKOLNEGO

„ Nie ma dzieci – są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy”.

(Janusz Korczak)

I.                  Informacje dla rodziców:

1.     Konsultacje dla rodziców – gabinet pedagoga, I p.: wtorki  od 15.00 – 17.00 /istnieje możliwość konsultacji w innym terminie niż podany po wcześniejszym umówieniu się/.

2.     Instytucje udzielające pomocy psychologicznej, pedagogicznej lub terapeutycznej na terenie Cieszyna:

·        Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Cieszynie, tel 0-33 8522433

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, tel : 0-33 4794870,  0-33 8520155

·        Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „ Kontakt” przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej „ Być Razem”, tel:0-33 4795455

·        Powiatowa Komenda Policji w Cieszynie tel : 0-33        8516200

·        Hostel dla kobiet- przeciw przemocy „ Wyrównać szanse”, tel : 0-33 8512929

·        Sąd Rejonowy w Cieszynie, tel: 0-33 8521118

·        Niebieska Linia-Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel:0-801-12-00-02

 

II.        Pedagogizacja rodziców:

Telewizja a rozwój dziecka”

Szanowni Państwo!

Telewizja jest jednym z  najpopularniejszych  środków masowego przekazu. Ogromną  „widownię” tworzą dzieci. Mówiąc o wpływie telewizji na kształtowanie się dziecka jako osoby w pełnym tego słowa znaczeniu/ kształtowanie osobowości, postaw społeczno- moralnych, charakteru itp./ -zauważamy pozytywne aspekty wpływu telewizji, do których  niewątpliwie zaliczamy:

 ▪ dostarczanie nowych wiadomości i jednocześnie pomaganie w rozumieniu pojęć,

▪ rozwijanie zainteresowań,

▪ kształtowanie postaw społeczno-moralnych.

 Pozytywne oddziaływanie telewizji może jednak nastąpić przy zachowaniu pewnych zasad na płaszczyźnie oddziaływania RODZIC DZIECKO.  Niestety, zasady  te bywają rzadko spełniane przez dorosłych /np.  rodzic nie interesuje się treścią i obrazem jakie niesie dany program telewizyjny, uważając niejednokrotnie, że np. jeśli jest jakaś bajka lub dziecko ogląda telewizję popołudniu to na pewno treści przekazywane przez media są pozytywne. Niestety – to często mija się z prawdą.  Przyczyną tego stanu rzeczy jest niewiedza. To powoduje, że coraz bardziej nasilają się negatywne wpływy telewizji.

Negatywny wpływ telewizji możemy podzielić na :

·       bezpośredni, polegający na bezpośrednim oddziaływaniu na psychikę dziecka,

·       podświadomy, podczas którego pewne treści i obrazy zostają „ podświadomie” zakodowane w psychice dziecka/ np. program, w którym najpierw musi zaistnieć zło, aby mogło narodzić się dobro/,

·       zewnętrzny, przejawiający się w naśladownictwie/ np. dziecko za wszelką cenę chce naśladować bohatera, z którym spotkał się podczas oglądania danego programu telewizyjnego – przykład naśladowania Batmana przez dziecko – efekt – dziecko wypadło z okna/.

Podczas oglądania telewizji najwięcej do „stracenia” mają dzieci. Wynika to z właściwości ich psychofizycznego rozwoju.  Agresywne dźwięki, migocący  ekran powodują  zaburzenie prawidłowego rozwoju zarówno sfery psychicznej/ szeroko rozumiane nerwice/, jak i fizycznej/  np. wady wzroku, skrzywienia kręgosłupa itp./.

Wskutek długotrwałego oglądania telewizji oraz programów, które nie wnoszą pozytywnych wartości w świat dziecka, dochodzi do przedwczesnego rozwoju psychicznego, który w tym wieku zawsze następuje kosztem rozwoju fizycznego. 

Dziecko ma mniej czasu na swobodne zabawy na powietrzu, przyzwyczaja się do tego, że „podniety” i treść przeżyć otrzymuje bez własnego wysiłku-  za naciśnięciem guzika.

         Mali widzowie głęboko przeżywają  obrazy niosące ze sobą duży ładunek emocjonalny. Drastyczna treść programów może stwarzać napięcie nerwowe zaburzające poczucie bezpieczeństwa/ np. oglądanie programu W11 lub Detektywi/. Bierna obserwacja jeszcze bardziej potęguje ten stan. Dziecko wie, że nie może nic zrobić i staje się również obserwatorem w życiu. Programy niezrozumiałe dla dziecka mogą być przyczyną występowania lęków i męczących snów/ np. szeroko rozumiane filmy typu horror i kryminał/. Często nierzeczywistość oglądana staje się dla dziecka bliższa i bardziej zrozumiała niż życie realne np. M jak miłość/.

         Najbardziej dostrzegalnym wpływem jest wpływ zewnętrzny, gdzie mały widz naśladuje zaobserwowane wzory bez próby ich oceny. Zachowania dziecka stają się schematyczne.  Są one  często  dosłownym odtworzeniem treści obrazkowych i skojarzeń, które ugrzęzły w pamięci, sposobie myślenia i mówienia. 

W wieku rozwojowym  należy brać pod uwagę również inne czynniki wpływające destrukcyjnie na kształtowanie się rozwoju naszego dziecka. Do nich możemy zaliczyć :

Szanowni Państwo ! – to od was rodziców, opiekunów zależy świadomy wybór „miejsca” telewizji w życiu waszych dzieci.

 Rozważenie pozytywnych i negatywnych wpływów telewizji może ustrzec wasze pociechy przed niebezpieczeństwem bezkrytycznego odbioru programów oraz przed sterowaniem przez telewizję ich życiem. Pamiętajmy, że to dorośli decydują o „dawce” i treści przekazywanych przez telewizję, jaka jest aplikowana dzieciom. Świadome i przemyślane dobieranie programów, zarówno pod względem niesionych  treści, czasu ich trwania, jak i żelazna konsekwencja w ograniczaniu do niezbędnego minimum kontaktów z telewizją, może zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie telewizji na największy wasz skarb jakim jest dziecko!.

 

Drodzy rodzice! – jeśli ktoś z Państwa chciałby zgłębić wyżej poruszany temat – zapraszam na konsultacje.

Wkrótce w ramach pedagogizacji będą poruszane następujące tematy:

·       uzależnienie od komputera,

·       uzależnienie od internetu.

  Zapraszam.

                                                          mgr Małgorzata Stuchlik - pedagog szkolny

 

.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy” zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały uruchomione przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne punkty konsultacyjne.

 Wykaz punktów konsultacyjnych - Delegatura Bielsko - Biała Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Lp

Starostwo/Prezydent

Adres punktu

Nazwa PPP

 

1.

Bielsko - Biała

Prezydent Miasta

Gimnazjum nr 15 w Bielsku - Białej

ul. Cieszyńska 393

Poradnia PP nr 1

Tel./033/8125078

2.

Bielsko- Biała

Prezydent Miasta

Zespół Szkół Ogólnokształcących

im. Armii Krajowej w Bielsku - Białej ul. Sternicza 4

Poradnia PP nr 2

Tel./033/8140706

3.

Bielsko - Biała

Starostwo

Publiczne Gimnazjum nr 1

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Buczkowicach

Powiatowa PPP

w Czechowicach -Dziedzicach

Tel./032/2152220

4.

Cieszyn Starostwo

Gimnazjum im. Jana Pawła

W Istebnej 1345

43-470 Istebna

Poradnia PP w Cieszynie tel./033/

8522433

5.

Cieszyn Starostwo

Zespół Szkół nr 3

Ul .Mickiewicza 11

43-430 Skoczów

Poradnia PP w Skoczowie

Tel./033/8532554

6.

Pszczyna Starostwo

Gimnazjum nr 1

Pawłowice ul. Szkolna 1

Poradnia PP w Pszczynie

Tel/032/2103716.

7.

Żywiec Starostwo

Gimnazjum im. Jana Pawła II

W Milówce

Poradnia PP w Węgierskiej Górce

Tel./033/8642125

8.

Żywiec Starostwo

Gimnazjum nr 2 w Żywcu

Poradnia PP w Żywcu tel./033/8613309

 

 

 

„Wpływ mediów na dziecko ”.

Szanowni Państwo !

Podczas dzisiejszej pedagogizacji chciałabym zwrócić Państwa uwagę na problem  uzależnień , który coraz częściej pojawia się we współczesnym świecie, problem wobec którego nie możemy przejść jako rodzice i wychowawcy obojętnie.

W naszych czasach, niestety, poważnym zagrożeniem jest nie tylko alkoholizm czy narkomania.

Problemy wychowawcze bywają często związane z innymi uzależnieniami, lekceważonymi czy zupełnie niedostrzeganymi przez dorosłych. Do tych zjawisk należy niewątpliwie uzależnienie od tzw. mediów, czyli środków masowego przekazu, tj: prasa, radio, telewizja, filmy, wideokasety.

Niewątpliwie największe zagrożenie dla funkcjonowania psychicznego i fizycznego dziecka niesie komputer i Internet.

Przygoda z komputerem zaczyna się zupełnie niewinnie: najpierw ciekawość i fascynacja, która przy aprobacie rodziców prowadzi do rezygnacji z dotychczasowych form spędzania wolnego czasu. Wkrótce używanie komputera staje się główną formą aktywności dziecka. Po pewnym czasie, w przypadku braku dostępu do komputera pojawiają się u dziecka wybuchy agresji, apatia, rozdrażnienie, co z kolei powoduje konflikty z najbliższymi. Wspólne spacery z dzieckiem , rozmowy o problemach, książkach stają się dla niego  nudne. Wśród rówieśników wiodącym tematem są bohaterowie gier komputerowych. Komunikacja między dziećmi przyjmuje charakter monotematyczny. Końcowym efektem uzależnienia od komputera, a w szczególności gier komputerowych mogą być: wzrost agresji wobec innych osób, chęć bezwzględnego podporządkowania sobie innych, egocentryzm, nastawienie wyłącznie na zaspokajanie własnych potrzeb, niski poziom empatii, brak zrozumienia i tolerancji, zbyt duża impulsywność w działaniu, trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych, obojętność, itp.

Szanowni Państwo ! zadajmy sobie zatem pytanie:

Dlaczego niektóre  gry komputerowe  mają silny wpływ na gracza, którym jest niejednokrotnie nasze dziecko ?

Otóż!

v     dziecko jako gracz nie tylko ogląda przemoc na ekranie komputera, ale sam jej dokonuje!

v     gracz w czasie gry nie tylko identyfikuje się z bohaterem, ale niejednokrotnie sam  nim się staje!

v     dziecko jako  gracz sam podejmuje decyzje o dokonywanych przez siebie aktach przemocy , często im bardziej wyrafinowanych , tym lepszych!

v    gracz, czyli nasze dziecko  traci w końcu relacje między dobrem a złem, granica zanika.

Inne pytania  , na które spróbujemy znaleźć sobie odpowiedź  to :

 

v    Jakie cechy charakteru rozwijają gry oparte na przemocy?

v    Czego tak naprawdę uczą?

v    Czy pod płaszczykiem wyrabiania zręczności kryją te cechy, które chcielibyśmy  Państwo widzieć u własnego dziecka?

     Gry oparte na przemocy  mają wpływ na kształtowanie negatywnych cech charakteru tj:  brak tolerancji, egoizm, nastawienie na rywalizację, a nie współpracę, obojętność, agresja, bezwzględność, trudności w kontaktach społecznych, brak  zainteresowań, brak organizacji czasu wolnego, itp.

 

Zwróćmy uwagę, iż dzieci potrafią określić pozytywny i negatywny wpływ mediów na ich życie. Ale czy do końca świadome są niebezpieczeństw? Pamiętajmy o tym, że cały czas kształtuje się ich osobowość i postawy w stosunku do otaczającego świata. Wzorce kreowane przez media są często negatywne. Patrzymy jak nasze dziecko wciągnięte zostaje w wir medialnej przemocy, oszustwa, agresji, kłamstwa, terroryzmu.

 Drodzy Państwo !

Nie sposób w krótkim czasie  poruszyć wszystkie  problemy związane z   wpływem  mediów na kształtowanie się młodego człowieka. My „dotykamy” zaledwie kilku wskazówek. Oto niektóre z nich: 

 Jak zmniejszyć  wpływ reklamy w mediach na nasze dziecko?

Ø      rozmawiać z dzieckiem o zadaniach reklamy i jej wpływie na psychikę człowieka

Ø      krytykować  wszystkie reklamy zachęcające do palenia papierosów, picia alkoholu

Ø      wyjaśniać  dziecku jak reklama manipuluje jej odbiorcą - Komu służy.

 Jak walczyć z medialną przemocą?

Ø      nie pozwalać  dziecku oglądać programów propagujących przemoc

Ø      nie unikać  rozmów o przemocy,

Ø      nie ignorować j siły przekazu medialnego, pamiętać  jej wpływie na nasze  dziecko

Ø      rozmawiać z dzieckiem na temat idoli młodzieżowych, zwracać uwagę szczególnie na ich cechy  podkreślać dobre, krytykować  złe.

Jak ograniczyć czas spędzany przed komputerem i telewizorem?

Ø      zachęć dziecko do innych form aktywności tj: spacery, wycieczki, książki, itp.

Ø      znaleźć  czas na wspólne rozmowy, wycieczki, zabawy i  itp.

Ø      zachęcać do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych,

Ø      nie pozwalaj na oglądanie telewizji i pracę z komputerem  w trakcie spotkań towarzyskich, uroczystości rodzinnych,

Ø      rozmawiać z dzieckiem o skutkach i spustoszeniu jakie może wywołać zbyt częste oglądanie telewizji i korzystanie z komputera i Internetu

Ø      dzielić  się własnymi wspomnieniami i pomysłami na ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu

 

Rad kilka dla współczesnego rodzica

1.      Opracować  wspólnie z innymi członkami regulamin korzystania z komputera i telewizji.

2.      Konsekwentnie zakazywać  oglądania programów niedozwolonych dla dzieci, wyjaśniać  swoje stanowisko.

3.      Kontrolować dziecko w czasie pracy przy komputerze, zwracać uwagę na to, w jaki sposób korzysta z Internetu.

4.      Nie pozwalać  na instalowanie gier pokazujących przemoc, drastyczne postawy, promujących negatywne postawy.

5.      Zainstalować w domowym komputerze programy i systemy filtrujące zasoby Internetu - ograniczy to w dużym stopniu dostęp do treści niepożądanych.

6.     Zachęcać dziecko do działania - programy edukacyjne nie tylko należy oglądać, warto je także przedyskutować i przeanalizować z dzieckiem.

7.      Nie uciekać  od trudnych rozmów, do znudzenia upominać dziecko i uzmysławiać  mu zagrożenia wynikające z wpływu mediów.

8.      Sprawdzić, jakie czasopisma czyta  dziecko – zaprenumerować  mu takie, które uznacie Państwo  za wartościowe.

     Drodzy rodzice!

Przy tym punkcie chciałabym się na chwilę zatrzymać i prosić Państwa, abyście Państwo zwrócili szczególną uwagę na charakter prasy, czasopism, które czytają wasze pociechy. Niektóre z nich adresowane  właśnie do dzieci i młodzieży niosą z sobą wiele treści i obrazów niestety o podłożu erotycznym, które mają szczególnie negatywny wpływ na psychikę dziecka. Takie czasopisma istnieją – a dzieci czytają.

Zatem zwróćcie Państwo uwagę na tę prasę

Na koniec chciałabym przytoczyć list dziecka skierowany właśnie do Państwa, do rodziców, opiekunów, którym nieobojętne jest dobro swojego skarbu. Zatem posłuchajcie:

Kochani Rodzice!

1.      Nie pozwólcie mi zbyt wiele czasu spędzać przed komputerem i telewizorem.

2.      Nie odsyłajcie mnie do komputera i telewizora, kiedy chcecie mieć trochę czasu wolnego.

3.      Nie pozwalajcie mi grać w gry oraz oglądać filmów opartych na przemocy, na początku zawsze się ich trochę boję i często nie mogę zasnąć.

4.      Bądźcie moimi nauczycielami i pokażcie mi jak mądrze korzystać z komputera i telewizora.

5.      Pomóżcie mi mądrze wzrastać, poprowadźcie mnie po bezpiecznej drodze.

 Bardzo Was kocham i chciałbym być kiedyś podobny do Was...

Serdecznie dziękuję za uwagę

Małgorzata Stuchlik – pedagog szkolny