Wykaz instytucji udzielających pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej bądź prawnej na terenie miasta Cieszyn

 

 

1. Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Cieszynie  0-33 8522-433

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie                       0-33 479-40-00

3. Stowarzyszenie wzajemnej pomocy „ Być Razem’’                     0-33 479-54-55

4. Hostel dla kobiet – przeciw przemocy Cieszyn                            0-33 851-29-29

5. Komenda Powiatowa Policji                                                         0-33 8516-200

6.Sąd Rejonowy w Cieszynie                                                            0-33 852-11-18

7.MOPS C-n – Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie   0-33 479-49-18

8. Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 0-801-12-00-02

9.Błękitny Krzyż - Jaworze -33 817 28 38

 

 

Wszelkie inne instytucje oraz numery telefonów  znajdziecie Państwo na stronach internetowych.