Zachowanie
     
Religia ewangelicka Religia katolicka Etyka
     
Muzyka Historia WOS
     
Informatyka Matematyka Fizyka
     
Język angielski Język niemiecki Język polski
     
Technika Plastyka EDB
     
Geografia Przyroda Chemia
     
  Biologia W-F
     
E. wczesnoszkolna 1 E. wczesnoszkolna 2 E. wczesnoszkolna 3