Zachowanie
     
Religia ewangelicka Religia katolicka Etyka
     
Muzyka Historia WOS
     
Informatyka Matematyka Fizyka
     
Język angielski Język niemiecki Język polski
     
Technika Plastyka EDB
     
Geografia Biologia Chemia
     
    W-F
     
E. wczesnoszkolna 1 E. wczesnoszkolna 2 E. wczesnoszkolna 3