Warsztaty folklorystyczne
         
 

W dniu 23 września 2016 r. klasa III a uczestniczyła w warsztatach folklorystycznych zorganizowanych przez Bibliotekę Miejską we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach imprezy „Skarby z Cieszyńskiej Trówły”. Tematem był cieszyński strój ludowy. Dzieci miały okazję zapoznać się z elementami stroju i sposobem ich wykonania. Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali Pana dra Grzegorza Studnickiego, który w interesujący sposób przybliżył im historię stroju cieszyńskiego. Dzieci mogły przymierzyć poszczególne elementy stroju, jak również z bliska przyjrzeć się efektom misternej pracy ówczesnych twórców. To była bardzo ciekawa lekcja.