OBIADY

Od miesiąca maja 2018 r. należność za obiady można wpłacać TYLKO na konto bankowe szkoły.

ING Bank Śląski nr konta 62 1050 1083 1000 0023 0260 4851 

 

Prosimy wpłacać dokładnie podaną kwotę !!!

W tytule wpłaty: imię, nazwisko, klasę, za 06/2018.

Przelewy dokonujemy do dnia 10 danego miesiąca.

 

Każde dziecko otrzymało informację z wysokością należności za miesiąc czerwiec.