OBIADY

luty 2018 r. - 13 dni x 2,80zł - 36,40 zł

Odpłatność za obiady zbierana będzie w dniach
od 12.02. do 16.02. 2018 r.
Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie!

Kasa czynna od 7.00 do 15.00 (przerwa 12.00 - 12.15)