OBIADY

kwiecień 2018 r. - 19 dni x 2,80zł - 53,2 zł

Odpłatność za obiady zbierana będzie w dniach
od 04. 04. do 09. 04. 2018 r.
Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie!

Kasa czynna od 7.00 do 15.00 (przerwa 12.00 - 12.15)