Przypominamy rodzicom,
których dzieci korzystają z obiadów
o telefonicznym bądź osobistym
zgłaszaniu nieobecności dziecka w szkole.

Zgłoszenie nieobecności
jest podstawą do odliczenia za posiłki.

Nieobecność dziecka należy zgłosić dzień wcześniej.