INFORMACJA DLA RODZICÓW

ZWROTY ZA OBIADY

W związku z zapytaniami  informujemy, że zgodnie z podpisanymi przez Państwa umowami  /paragraf 4 pkt. 9 umowy/:

"Należność za odwołane obiady zostanie rozliczona na koniec każdego kwartału.

Nadpłaty zwracane będą na konto bankowe wskazane w pkt.11  lub w kasie szkoły / zwroty za odmówiony jeden lub dwa obiady każdorazowo będą wypłacane w kasie/."

 

 

Odpisów za jeden lub dwa  obiady   jest bardzo dużo w miesiącu  / w sumie na stołówkę uczęszcza ponad 460 uczniów  /  i  ze względów  organizacyjnych  nie jesteśmy w stanie zrobić  tylu przelewów.

Wypłacamy poszczególnym uczniom te zwroty gotówką z kasy szkoły. W momencie wypłaty każdy uczeń otrzymuje „pasek wypłaty” z informacją o kwocie zwrotu.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby wypłacać dziecku  kwotę zwrotu w wysokości 2,80 zł lub 5,60 zł   to proszę o poinformowanie nas o tym / wiadomość na adres e-mail  intendent@sp3cieszyn.pl/ . Wówczas będą mogli Państwo osobiście odebrać tę kwotę zwrotu w kasie szkoły.

 

Pozostałe zwroty  staramy się przelewać na wskazane konta po każdym zakończonym miesiącu /mimo , że w umowie jest  mowa o rozliczeniu na koniec  każdego kwartału czyli co trzy miesiące/.

 

Dodatkowo przypominam, że wpłata za obiady powinna być dokładnie w takiej wysokości  jaka co miesiąc podana jest na stronie szkoły./ bez zaokrągleń i odpisów !/ . W przypadku planowanych dłuższych nieobecności ucznia w danym miesiącu / np. wyjazdy do sanatorium itp./  należy skontaktować  się z intendentem  / tel. 785187003 lub e-mail intendent@sp3cieszyn.pl /   w celu uzgodnienia wysokości wpłaty.

Termin płatności za obiady / zgodnie z umową/ do  10 dnia danego  miesiąca.

 

Z poważaniem

Honorata Ochodek

główny księgowy szkoły