Kilka ważnych wydarzeń z przeszłości...

 

Otwarcie szkoły

Decyzja o rozpoczęciu budowy została podjęta, kiedy liczba mieszkańców przedmieścia Cieszyna osiągnęła 2000 osób. Prace budowlane rozpoczęto w 1958 roku, by już 13 listopada 1960 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły. Naukę w nowej placówce rozpoczęło 340 uczniów w 9 oddziałach. Kadra pedagogiczna to 8 nauczycieli i dyrektor.

 

Występy z okazji otwarcia szkoły.  

Była to wówczas chyba najpiękniejsza i  najnowocześniejsza szkoła w Cieszynie. Wszystkich: nauczycieli, rodziców, dzieci i zaproszonych gości zachwyciło jej wnętrze: jasne, przestronne, klasy  wyposażone w nowe sprzęty, duża sala gimnastyczna.

 

Fartuszki, ławki...to już historia...

Obowiązkowy strój - fartuszek z białym kołnierzykiem,
dawne ławki i liczne klasy - tak kiedyś było. 

Bardzo liczne klasy - 37 dzieciaków

   

W roku 1966 z okazji obchodów tysiąclecia Państwa Polskiego szkoła nasza gościła przedstawicieli ówczesnych władz wojewódzkich i delegację z Czechosłowacji. Przed budynkiem zasadzono wówczas drzewka symbolizujące przyjaźń naszych narodów.

Edward Gierek sadzi modrzew

Przedstawiciel władz wojewódzkich - Edward Gierek

Jedno z tych drzew zasadził przyszły
I sekretarz KC PZPR – Edward Gierek.

 

Dziś są to piękne, smukłe modrzewie.
Pomiędzy nimi spoczywa kamień upamiętniający
to wydarzenie.

 

Modrzewie maja 36 lat    

Z biegiem lat wzrastała liczba dzieci. W szkole budowanej z myślą o 400 – 450 uczniach w 1985 roku uczyło się w 32 oddziałach ok. 900 uczniów. Wszyscy wiemy, że nad poprawnym i coraz lepszym funkcjonowaniem placówki czuwa dyrekcja. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora - mgr Romana Walichrada w 1991 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły.

  Rozbudowa

 

Sprawnie prowadzone prace budowlane umożliwiły otwarcie 6 nowych sal lekcyjnych oraz małej sali gimnastycznej. Uroczystość otwarcia miała miejsce 18 lutego 1993 roku. Dodatkowe klasopracownie przyczyniły się do poprawy warunków nauczania, gdyż do tej pory lekcje kończyły się o godz. 17.10 a niekiedy 18.00.

       
sala 21   sala 22  
       
  sala 23   sala 24

1 września 1998 roku pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę dyrektora
 Romana Walichrada.

Kierowanie szkołą przejęła mgr Janina Boruta.

       

Kwiaty dla odchodzącego dyrektora...

dr J. Olbrycht wita nową panią dyrektor
   
 


         

Janina Boruta

funkcję dyrektora pełniła

od 1.09.1998r. do 31.08.2010r.

 

Mariola Lapczyk

funkcję dyrektora

pełni od 1 września 2010 roku.