SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2016 / 2017

           
 

 

Przewodnicząca - Hanna Łyżbicka kl. 2c

Zastępca przewodniczącej - Michał Balcarek kl. 3b

Skarbnik - Amelia Przybył kl. 2e

     

 

   

Przewodnicząca - Iwona Sitek kl. 4c

Zastępca przewodniczącej - Natalia Płoskonka kl. 6a

Skarbnik - Anna Kraszewska kl. 5b