W kronice szkolnej znajdujemy krótką notatkę z tej uroczystości:


13
 listopada 1965 rok - szkoła istnieje pięć lat. Młodzież wraz ze swoimi nauczycielami przygotowała podniosłą uroczystość pięciolecia szkoły.

 
Zachowały się trzy zdjęcia z występów:

 

Występy

Występy

Wystepy dzieci