XXX lat........,30 lat........, trzydzieści lat.......

Szkoła istnieje już 30 lat. Z wyboru Rady Pedagogicznej dyrektorem jest mgr Roman Walichrad. Funkcję wicedyrektorów pełnią: mgr Irena Bubik oraz mgr Irena Lazar. Szkoła liczy 32 oddziały w tym dwie "0". Zatrudnionych jest 60 nauczycieli (w tym 7 na urlopach wychowawczych).
 
Program:
  1. Akademia okolicznościowa - godz. 11.00
  2. Obiad - godz. 12.30
  3. Krąg Korczakowski - godz. 13.00
  4. Zakończenie obrad, zwiedzanie wystaw, kroniki.
W dniu 13 listopada 1990 roku w 30 lat od otwarcia szkoły odbyła się uroczysta akademia z okazji jubileuszu.  W uroczystości uczestniczyli: burmistrz Cieszyna dr Jan Olbrycht, władze oświatowe, emerytowani nauczyciele, którzy rozpoczynali tu prace 30 lat temu, Korczakowcy przybyli z trzech województw (bielskie, katowickie, opolskie), Komitet Rodzicielski, grono pedagogiczne oraz młodzież.
 
O godzinie 11.00 rozpoczęła się akademia, którą przygotowały kol. Jolanta Zawadzka, Marta Nikiel, Urszula Samlik, Wanda Niemczyk. Do akademii włączyły się czynnie katechetka religii ewangelickiej z pieśnią żydowską "Hevenu Schalom alechem" oraz nauczycielka j. angielskiego z pieśnią "We shall over come". Całość programu słowno-muzycznego zajęła czasowo godzinę. Akademia była filmowana przez TV Katowice a fragmenty można było zobaczyć w audycji "Aktualności" w dniu 14. 11. 1990r.
 
Nadeszło wiele życzeń pod adresem szkoły jubilatki, a ksiądz proboszcz parafii Cieszyn-Mnisztwo podarował dla biblioteki szkolnej 5 egzemplarzy nowego wydawnictwa o Januszu Korczaku napisanego piórem księdza Janusza Tarnowskiego. Imprezami towarzyszącymi były: warty honorowe przy pomniku J. Korczaka, wystawy prac uczniów - plastyczne, prac ręcznych oraz wystawy osiągnięc szkoły - dyplomy, puchary.
 

 

 

Jeśli chcesz zobaczyć powiększenie najedź myszką na zdjęcie i kliknij.

dyrekt20.jpg (28187 bytes)

Widzowie...

Skrzypce-L.Rakowski, flety - P. Gruchel, A. Stefanowicz

zespół wokalny

zespół wokalny J. Sikory - pieśń żydowska

 

Wiersze napisane przez uczennice naszej szkoły z okazji trzydziestolecia.

Moja szkoła

 

30 lat minęło jak jeden dzień 
Jak podmuch wiatru, jak ptaka cień 
Dziś każdy uczeń o tym wie
iż szkoła nasza starzeje się
Lecz mimo jednak Twych lat
Tylko szczęścia życzy Ci uczniowski świat.
Bowiem Ty jak czuła matka
Dbasz o wszystkich do ostatka.

 

 

Sylwia Raszka 8a

Wspomnienie

 

Do naszej szkoły przed wielu laty z uśmiechem rodzice szli
i tak jak my składali jej kwiaty
z uroczystych dni.
I jak mój ojciec, tak moja mama
wspomina z łezką w oku, spędzone
tak mówi sama
tylko radosne dni w roku.

 

 

 

Ewa Gaś, Asia Haltof 8d

 

Janusz Korczak kochał dzieci
Ich mały słodki świat
Ten dzień poświęćmy ich pamięci
O Korczaku mówmy brat.

 

 

Sylwia Raszka, Ola Tomiczek 8a

 

Szkoła - Twój wierny przyjaciel
Szkoła - radość i łzy
Szkoła - Twój nauczyciel
Uszanuj ją więc i Ty.

 

 

 

Gaś Klaudia 8a