Od stycznia 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu pod nazwą „Moja Szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu  odbywają się w naszej szkole zajęcia z języka polskiego i matematyki. Uczniowie mogą korzystać  również z zajęć logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.  W czasie zajęć  wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne zakupione ze środków unijnych.