Ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko sportowe przy SP3 Cieszyn:

Powierzchnia - 1500 m2

Możliwość gry w mini piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę + szatnia.

GODZINY OTWARCIA:

od poniedziałku do piątku:

- w trakcie roku szkolnego w godzinach popołudniowych po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz. 21.00
(za wyjątkiem: wtorek, środa , czwartek rezerwacja w godz.17-19.50 KS MOSIR Cieszyn Sekcja Hokeja)

- w trakcie wakacji w godzinach 9.00 –21.00
(za wyjątkiem: wtorek, środa , czwartek rezerwacja w godz.17-19.50 KS MOSIR Cieszyn Sekcja Hokeja)

 

sobota - niedziela (w okresie kwiecień październik)

 

kwiecień- maj 11.00-19.00

czerwiec – wrzesień 10.00-20.00

październik   11.00-19.00

ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z BOISKA:

Wysokość odpłatności dla osób dorosłych za 1 godzinę (60 min.) korzystania z boiska wynosi:

   

1) dla grup powyżej 10 osób 28,00 zł

2) dla osób indywidualnie korzystających i grup do 10 osób 2,00 zł od osoby

Zwalnia się od wnoszenia odpłatności:

   

- uczniów szkół podstawowych oraz opiekunów tych grup z zastrzeżeniem ust.2,

- uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,

- sekcje klubów sportowych z terenu gminy Cieszyn prowadzące treningi dzieci i młodzieży szkolnej,

- organizatorów imprez sportowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież szkolna,

- korzystających z boiska w soboty, niedziele i święta za wyjątkiem rezerwacji.

Dzieci do lat 10 mogą przebywać na boisku tylko pod opieką osób dorosłych z zachowaniem zasady co najmniej 1 opiekun na grupę 14 dzieci. Zwolnienie od odpłatności dotyczyć będzie nie więcej niż 1 opiekuna na grupę do 5 osób.

W przypadku grup mieszanych tj. składających się z dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych zwolnienie z odpłatności dotyczy tylko dzieci i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Odpłatność jednorazowa  wnoszona jest  w kasie szkoły w godz. 7.00 -15.00 od poniedziałku do piątku
   

Administrator: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie