Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka
w Cieszynie


 Wpłaty  na konto Rady Rodziców można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Cieszynie 
nr konta:

 37 1020 1390 0000 6902 0548 1496  PKO BP SA 1 Oddział w Cieszynie


Adres mailowy do kontaktu

 

Adres mailowy do skarbnika

skarbnik.cieszyn.rrsp3@gmail.com

SKŁAD RADY RODZICÓW: 

 

Przewodnicząca:

 Barbara Pluta

Zastępca:  Irena Palarczyk
Sekretarz:  Marcin Pagieła
Skarbnik:  Damian Szarek
Członkowie: Magdalena Grala, Łucja Fornal
Aleksandra Klimek, Izabela Sirek, Aleksandra Przybyła