Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka
w Cieszynie


 Wpłaty  na konto Rady Rodziców można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Cieszynie 
nr konta:
37 1020 1390 0000 6902 0548 1496 (NOWY NUMER)

PKO BP SA 1 Oddział w Cieszynie


SKŁAD RADY RODZICÓW:

 

Przewodnicząca:

 Barbara Pluta

Zastępca:  Irena Palarczyk
Sekretarz:  Iwona Kochaniec - Kłębek
Skarbnik:  Damian Szarek
Członkowie: Magdalena Grala, Irena Palarczyk,
Klaudia Loter, Marcin Pagieła