OGŁOSZENIA  

  Nasze koszulki >>>  

 Ubezpieczenie na rok szkolny 2017/2018 >>>

   ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
– 4 września 2017r.

klasy 4 - godz. 9.00  

klasy  2, 3, 5, 6, 7 - godz. 10.00

klasy 1 - godz. 11.00

Listy uczniów przyjętych do klasy I zostały wywieszone
na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej nr 3 w Cieszynie
zmieniła numer
  konta bankowego >>>

 
 


Przypominamy rodzicom,
których dzieci korzystają z obiadów o ... >>>