PRACOWNICY OBSŁUGI
woźny:   szatniarz: Piotr Moroz
konserwator: Marek Pękała
dozorca: Leszek Gach
   
 
kucharz:   sprzątaczki: Edyta Bliźniuk
Danuta Czyż
pomoc
kuchenna:
Marzena Dębińska Halina Cieślar
Krystyna Kowalska Izabela Dziadek
Agnieszka Kopieczek Wanda Szczotkarz
Barbara Suchanek
Mariola Sobek
Krystyna Wierońska pomoc nauczyciela: Elżbieta Braun