Język polski:

Katarzyna Frydrychowicz

Julia Lipińska

Ewelina Pisarek

Anna Szarzec

Edyta Bogdan

Anita Sznajder

Edukacja wczesnoszkolna:

1a Magdalena Kusek-Pagieła 

1b Anna Morawska

1c Dorota Talaga

2a Aleksandra Hliśnikowska

2b Renata Sosin

2c Beata Śliż

3a Ewa Gajewska

3b Mariola Cieślar

Matematyka: 

Sabina Misiarz

Katarzyna Szczypka

Krystyna Chodura-Wizner

Martyna Górniak

Anna Zarzycka-Gołuch

Grzegorz Gołyszny

 Język angielski:

Liliana Binek

Anna Skorupa

Joanna Lipa

Klaudia Sikora

Jarosław Bilan

Nauczyciele wspierający:

1a Lucyna Szewczyk

2a Maja Szczotkarz

3a Weronika Danelczyk-Gogółka

3b Nina Wołos

4a Adrianna Macura + wych.

5a Magdalena Dulęba + wychow.

5b Beata Gorewoda + wychow.

6a Jadwiga Walek + wychow.

7a Gabriela Kożdoń+ wychow.

8a Aleksandra Broda + wychow

Przyroda:

Henrietta Morawiec

Joanna Ożga

Geografia:

Gabriela Waliczek

Historia:

Renata Glajcar

Joanna Malinowska-Walichrad

 

Religia:

Bożena Harwot - Podżorska

ks. Tomasz Mikołajek

Elżbieta Wajdzik

Danuta Zoń

Język niemiecki: Magdalena Martynek
Muzyka: Wioleta Szypulska

WDŻ:

Katarzyna Frydrychowicz

Plastyka:

 Jolanta Morawiec

Zajęcia techniczne: Jolanta Morawiec

Doradztwo
zawodowe

Anna Szarzec
WOS Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik
Zajęcia komputerowe: Adam Rakus
Beata Śliż
Katarzyna Szczypka
Grzegorz Gołyszny
Wychowanie fizyczne:

Bożena Bułka

Janina Hajek

Paulina Fuczyło

Grzegorz Wanat

Adam Rakus

Etyka:

Beata Gorewoda
Elżbieta Prawdzik