PRACOWNICY ADMINISTRACJI

       
  sekretarz szkoły:    Dorota Czyż  
       
  główny księgowy:   Honorata Ochodek  
       
  podinspektor ds. płac:    Aleksandra Czyż  
       
  kierownik gospodarczy:    Honorata Bodera  
       
  intendent:    Magdalena Glos