Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością

23 maja 2014r. w naszej szkole odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące problemu niepełnosprawności. Warsztaty prowadziły panie dr Sylwia Wrona oraz dr Ilona Fajfer – Kruczek, pracujące na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. W trakcie spotkania z uczniami klas 4 – 6 przybliżyły dzieciom problemy i trudności osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Dzięki atrakcyjnej formie zajęć, nasi uczniowie mogli poczuć z jakimi przeszkodami w codziennym życiu i w nauce borykają się osoby niepełnosprawne. Ponadto dzieci poznały przyrządy i pomoce ułatwiające funkcjonowanie i edukację osób niepełnosprawnych.

 
 
         
   
         

Uczniowie klas młodszych wzięli udział w spotkaniu z p. Piotrem Ryszką – przewodniczącym cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Prowadzący zapoznał dzieci z podstawowymi informacjami na temat choroby, zaprezentował także ćwiczenia umożliwiające utrzymywanie sprawności chorym.

 
         
      Zespół Promocji Szkoły  
         

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Dnia 5 maja 2011r. w naszej szkole  rozpoczęły  się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej okazji dwie klasy integracyjne,  3a i 5a wyszły w ramach zajęć na Rynek, aby wziąć udział w plenerowym malowaniu pod hasłem: „Ciesz się z nami, maluj z nami”. Nauczyciele wspomnianych wcześniej klas mogą być dumni z rysunków swoich podopiecznych.

 W piątek 6 maja w naszej szkole miał miejsce koncert uczniów ze szkoły muzycznej. Występowały również dzieci z naszej  szkoły .Uczniowie obejrzeli prezentację  ukazującą problemy osób niepełnosprawnych, wysłuchali utworów muzyki klasycznej . Oprawę plastyczną uroczystości stanowiły plakaty wykonane przez zespoły klasowe na konkurs pod hasłem „Warto być razem”.   Uczniowie klasy 5 a przygotowali mini wystawę prac wykonanych przez artystów  niepełnosprawnych. Dla wszystkich młodych osób obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną były lekcją tolerancji i szacunku do innych ludzi.