Konferencja w Wodzisławiu ¦l±skim
       
"Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w klasach integracyjnych"
       
       
Referaty przedstawiły: mgr Joanna Henszel oraz mgr Renata Sosin
       
integracja9.jpg (55896 bytes) Integracja1.jpg (46428 bytes) integracja2.jpg (44694 bytes) integracja10.jpg (61511 bytes)
       
       
  integracja7.jpg (73215 bytes) integracja8.jpg (72283 bytes) integracja6.jpg (74927 bytes)  
         
  integracja5.jpg (84054 bytes) integracja4.jpg (91542 bytes) integracja3.jpg (90683 bytes)