Począwszy od tego roku szkolnego nasza szkoła jest głównym koordynatorem projektu Erasmus+ „The Key to Sustainable Future” – „Klucz do zrównoważonej przyszłości”. Projekt porusza ważne kwestie związane z ochroną naszej planety. Z tego też względu w dniach 12-16 listopada 2018 odbyła się pierwsza wizyta nauczycieli oraz uczniów ze szkół partnerskich ze Słowenii, Estonii oraz Włoch.

   
 

Dnia 13.11.2018 grupa gości ze szkół partnerskich, którzy gościli u nas w ramach projektu Erasmus+ spotkała się z władzami miasta w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza. Na zdjęciu towarzyszy im liczna reprezentacja uczniów naszej szkoły.

 
   

 

Nazwa projektu: Projekt unijny Erasmus Plus Współpraca na Rzecz Wymiany Dobrych Praktyk w Zakresie Edukacji Szkolnej.

Czas trwania: 2018 - 2020

Tytuł projektu: „The Key to Sustainable Future” – „Klucz do zrównoważonej przyszłości”  

Nasza szkoła pełni rolę koordynatora projektu.

Ideą projektu jest to, by szkoły uczyły się od siebie nawzajem szczególny akcent kładąc na rozwój kompetencji kluczowych takich jak komunikacja w języku obcym oraz kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne. W ramach projektu prowadzonych jest szereg innowacyjnych zajęć edukacyjnych szczególnie z zakresu nauczania języka angielskiego, odbywają się wspólne czaty online pomiędzy uczniami szkół partnerskich oraz zajęcia propagujące proekologiczne postawy np. zdrowy tryb życia, znaczenie aktywności fizycznej, przyczyny powstawania oraz sposoby walki ze smogiem. Wspólnym mianownikiem wszystkich działań projektowych jest ich tematyka dotycząca ochrony naszej planety jako naszego wspólnego domu. Istotnym elementem projektu są wizyty partnerskie nauczycieli oraz uczniów.

Z tego też względu w listopadzie 2018 gościliśmy 14 nauczycieli oraz 12 uczniów  z trzech szkół partnerskich:

ze Słowenii z miejscowości Zelezniki - 30 km od stolicy Lublany, 700 uczniów + 260 przedszkolaków, szkoła zaawansowana w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych:

   
   

Estonii – z miejscowości Vosu nad Zatoką Fińską, 63 uczniów i 16 nauczycieli z 12 wiosek:

 
   

oraz z Włoch - z Ancony nad Morzem Adriatyckim 50 km od San Marino -900 uczniów , szkoła pracująca metodą Montessori:

 

   

Przed szkołą:)

Fotorelacja z przebiegu wizyty partnerskiej
w Cieszynie
  - listopad 2018:

Wizyta w cieszyńskim ratuszu:

Na Ochodzitej w Koniakowie:

Wizyta w pszczelim miasteczku:

Widok z Równicy:

  Zajęcia w szkole:  

Ze względu na to, iż projekt przewiduje mobilność uczniów i kadry w maju 2019 roku 4 nauczycieli i 4 uczniów z naszej szkoły pojedzie do Słowenii (oraz nauczyciele i uczniowie z pozostałych szkół partnerskich)

W październiku 2019; 4 nauczycieli i 4 uczniów z naszej szkoły pojedzie do Estonii

W maju 2020; 4 nauczycieli i 4 uczniów z naszej szkoły pojedzie do Włoch

Temat przewodni wszystkich działań – szeroko rozumiana ekologia:

Rok szkolny 2018 / 2019           

- zdrowy tryb życia

- powietrze (smog)

- gleba

- woda

Rok szkolny 2019 / 2020

- śmieci

- zmiany klimatyczne

- hałas

- co możemy zrobić? – praktyczne rozwiązania