Począwszy od tego roku szkolnego nasza szkoła jest głównym koordynatorem projektu Erasmus+ „The Key to Sustainable Future” – „Klucz do zrównoważonej przyszłości”. Projekt porusza ważne kwestie związane z ochroną naszej planety. Z tego też względu w dniach 12-16 listopada 2018 odbyła się pierwsza wizyta nauczycieli oraz uczniów ze szkół partnerskich ze Słowenii, Estonii oraz Włoch.

   

 

 

Dnia 13.11.2018 grupa gości ze szkół partnerskich, którzy gościli u nas w ramach projektu Erasmus+ spotkała się z władzami miasta w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza. Na zdjęciu towarzyszy im liczna reprezentacja uczniów naszej szkoły.