Szanowni Państwo!

Zgodnie z wytycznymi MEN:

v  Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.

v  Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19  szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców >>>

v  Nauczanie zdalne na terenie szkoły zorganizowane będzie również dla uczniów z niepełnosprawnością.

 

 

Zasady działania szkoły  w okresie pandemii pozostają również bez zmian. Pełny reżim sanitarny.

v  Stołówka w tym okresie  będzie nieczynna.

v  Świetlica czynna od 7.00 – 15.00.

v  Koordynatorem pracy zdalnej w danej klasie jest wychowawca, do którego proszę się zwracać  w sytuacjach awaryjnych.

 

 

Wzór wniosku do pobrania >>>

Wnioski prosimy przesyłać emailem na adres sekretariat@sp3cieszyn.pl

Mariola Lapczyk Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Cieszynie