Numery telefonów do kontaktu ze szkołą

785187004 - sekretariat

785187002 785187003 - intendent

  

Klasy 1 - 8 nauczanie zdalne.

 

  Nabór na zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki >>>  
  Dzień Ziemi >>>  
  Wyniki konkursów z języka angielskiego >>>  
 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Dyrektor Szkoły, podjął decyzję w sprawie zmiany terminu dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dnia 4 i 5 stycznia 2021 r na 29 i 30 kwietnia 2021 r.

W dniach 29 i 30 kwietnia nie będą odbywać się zajęcia lekcyjne. Świetlica szkolna będzie czynna od 7.00 – 15.40 dla  uczniów, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (dotyczy uczniów, którzy realizowali edukację zdalną ze szkoły)

podstaw prawna: § 11   Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111).

 

Przypominamy o trwającej do 20 kwietnia rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej. Rodziców, którzy dokonali zapisu w formie elektronicznej prosimy również o dostarczenie wygenerowanego zgłoszenia w formie papierowej do sekretariatu szkoły lub do skrzynki (obok głównego wejścia do szkoły). >>>

Dyrekcja SP 3

„Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia."
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składamy wiosenne życzenia, aby w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościły: radość, spokój i wielka nadzieja płynąca z odradzającego się życia. Wesołego Alleluja!
Życzy Dyrekcja Szkoły Mariola Lapczyk i Elżbieta Prawdzik