Informacja dla rodziców uczniów klas 8.

W związku z możliwością uruchomienia na terenie szkoły od dnia 25.05.2020 konsultacji (w grupach maksymalnie 13 osobowych ). Szkoła organizuje w pierwszej kolejności konsultacje z nauczycielami przedmiotów egzaminacyjnych – tj. j. polskiego, matematyki i j. angielskiego.

Bardzo proszę o informację, którzy uczniowie będą chcieli skorzystać z tego typu wsparcia. Zapytanie dotyczy tylko uczniów klas 8.

Proszę o informację na dziennik elektroniczny do 18.05. do wychowawcy.

Godziny i plan konsultacji uwarunkowane są ilością chętnych. W trosce o zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych Państwa dzieciom, jesteśmy zobowiązani do zaplanowania działań zachowaniem reżimu sanitarnego w celu uruchomienia bezpośrednich  konsultacji z nauczycielami. W załączniku przesyłamy Państwu wzór zgody rodzica na konsultacje oraz szczegółowe wytyczne odnośnie ich realizacji na terenie placówki. Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Od 01.06. zostanie opracowany nowy grafik konsultacji, uwzględniający potrzeby uczniów klas 8 oraz pozostałych klas.

 
Zgoda rodzica na konsultacje >>>