Szanowni Państwo

Zgodnie z wytycznymi MEN od 1 czerwca istnieje możliwość zorganizowania konsultacji dla uczniów klas 4-8 na terenie szkoły.
Konsultacje nie są lekcjami, mają służyć pomocą uczniowi, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z jakimś problemem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną przebywanie uczniów w szkole odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Do szkoły może przyjść uczeń całkowicie zdrowy, który nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID – 19.
Prosimy o zgłaszanie do wychowawców, z którym nauczycielem konsultacje są dziecku niezbędne oraz jakiego zagadnienia będą one dotyczyć (nauczyciele muszą się odpowiednio przygotować).
W miarę potrzeby spotkania będą zorganizowane w małych grupach według harmonogramu, wczesnym popołudniem.
Rodzice ucznia, który zgłosi się na konsultacje zobowiązani będą do wypełnienia zgody na udział dziecka w konsultacjach. (zgoda znajdzie się na stronie internetowej naszej szkoły) Ze względu na konieczność opracowania harmonogramu, prosimy o zgłaszanie uczniów do 27 maja 2020r do wychowawców poszczególnych klas. Jednocześnie informujemy, że uczniowie mają możliwość konsultowania się ze wszystkimi nauczycielami on-line.
 

Zgoda rodzica na konsultacje >>>