Światowy Dzień Wolontariusza w naszej szkole.

 „Pokonamy fale, jeśli każdy z nas zbuduje brzeg z miłości swej”  - te słowa rozbrzmiewały w trakcie dzisiejszej uroczystości poświęconej tysiącom wolontariuszy na całym świecie.

5 grudnia  obchodzony jest dzień wolontariuszy – osób, które w różny sposób, bezinteresownie,  z wielką pasją i sercem starają się sprawić, żeby świat każdego dnia stawał się choć troszeczkę lepszy i radośniejszy.  Nasi uczniowie – członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu zaprosili  rówieśników z klas 4-7, żeby przybliżyć im ideę działalności wolontariackiej i zachęcić do wspólnego działania. Było krótkie przedstawienie o tym…. , że dobro powraca  do nas oraz prezentacja przedstawiająca działalność naszych uczniów, a także piosenki, których słowa zapadły nie tylko w pamięć, ale poruszyły serca naszych wrażliwych, życzliwych dzieci.