Nasi wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariusza, 20 listopada odwiedzili oddział dziecięcy w cieszyńskim szpitalu.