Obchody Święta Konstytucji 3 Maja nawiązują do wydarzeń z 1791 r., kiedy to podpisano pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucję. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Głównymi jej  autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.

Święto Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt państwowych w naszym kraju. Upamiętnia ono dzień, kiedy w Polsce zaszły duże zmiany. Ustawa Rządowa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, wprowadziła trójpodział władzy oraz częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty. Chłopom zapewniła opiekę prawną, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto.

MAJOWA KONSTYTUCJA

Trzeciego Maja 1791 roku uchwalona
Przez Sejm zwany Czteroletnim zatwierdzona
Pierwsza Ustawa Zasadnicza w Europie
Druga po Konstytucji Stanów Zjednoczonych w świecie

Dzieło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
Hugona Kołłątaja Ignacego Potockiego
Z Rzeczypospolitą Obojga Narodów najjaśniejszą
Ojczyzną nowoczesną oświeconą sprawiedliwszą

Dualizm Korony i Litwy obalała
Monarchię dziedziczną konstytucyjną wprowadzała
Choć uprzywilejowanie szlachty utrzymała
Znacznie uprawnienia mieszczan zwiększyła

Chłopów pod opiekę państwa oddała
Haniebne nadużycia pańszczyzny złagodziła
Liberum veto wolną elekcję znosiła
Niebezpieczne złowrogie konfederacje likwidowała

Z Sejmem Senatem jako władzą ustawodawczą
Królem i Strażą Praw jako władzą wykonawczą
Sądem sejmowym Trybunałem Korony sądami
Ziemskimi i miejskimi jako władzą sądowniczą
Z wiarą rzymską katolicką panującą nad innymi

Jak na owe czasy bardzo postępowa
Bronić wiary kultury polskości gotowa
Konstytucja majowa symbol wolności
Dumy narodowej patriotyzmu i niepodległości!

Kazimierz Surzyn, 2018

 

„Mazurek 3 Maja" >>>

 

„Mazurek 3 Maja” 

Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.

Witaj dniu trzeciego maja, który wolność nam zwiastujesz.
Pierzchła już ciemiężców zgraja. Polsko, dzisiaj tryumfujesz!

Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął - I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj, Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna Moskalami nas zalała.

Chociaż kwitł piękny maj, Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak z łzą na oku smutkiem powlókł blade lice
Trzeciego maja co roku wspominał lubą rocznicę.

I wzdychał: Boże daj, By zabłysnął trzeci maj!

Na ustroniu jest ruina, w której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna szpieg na nasze łzy czatował.


I gdy wszedł trzeci maj kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona w listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona, pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów trzeci maj i już wolny błogi kraj!

Próżno, próżno, Mikołaju z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: wiwat maj! Niech przepadnie Mikołaj!

O zorzo trzeciego maja! My z twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja idziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
!

Rajnold Suchodolski