Podczas zebrania rodziców w poniedziałek 3 lutego odbyły się warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów z klas 5 - 8. Warsztaty prowadził asp. szt. Tomasz Pszczółka. Przybliżył  on rodzicom zagadnienia dotyczące kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uprawnienia rodziców. Opowiadał także o odpowiedzialności karnej dziecka oraz cyberprzemocy. Również podczas tego zebrania p. Grzegorz Gołyszny przedstawił i omówił działania prowadzone przez szkołę w ramach projektu Erasmus. Podobne warsztaty zostały przeprowadzone dla uczniów klas 5 - 8 we wtorek 4 lutego.